Nie dla nadania imienia Józefa Wybickiego dla Uniwersytetu Gdańskiego. Radni wojewódzcy opowiedzieli się przeciw, mimo nieoficjalnych informacji o jednogłośnym poparciu tej inicjatywy przez radnych wszystkich klubów. Podczas Sesji Sejmiku zaprezentowano także stanowisko w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

Sejmik Województwa obradował w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nadania imienia Józefa Wybickiego Uniwersytetowi Gdańskiemu. Projekt uchwały zgłosił klub radnych PiS. W głosowaniu uchwała przepadła. Z 27 głosujących, tylko 8 było za. Głównym punktem obrad była dyskusja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk negatywnie zaopiniował pomysł przekopu, zdaniem marszałka zamiast przekopu Mierzei, właściwszym byłoby udrożnienie istniejących dróg wodnych na Szkarpawie, Nogacie i Wiśle. Wątpliwości wzbudziły też niedoszacowane koszty budowy i koszty eksploatacyjne. Wątpliwości nie krył także burmistrz Krynicy Morskiej. W dyskusji głos zabrała także obecna na sali obrad europoseł Anna Fotyga, która opowiedziała się za przekopem, zwracając uwagę na możliwość rozwoju portu w Elblągu, oraz pomorskich miejscowości, a także kwestię obronności. Wydana opinia urzędu marszałkowskiego ws. przekopu Mierzei nie charakteru wiążącego.