Do 27 lutego trzeba będzie poczekać na decyzję w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się ponownie skargą, którą na wydaną decyzję środowiskową złożyli mieszkańcy i wójt gminy Kolbudy. Pierwsze rozstrzygnięcie tego sądu zostało uchylone w październiku ubiegłego roku.

Ponad dwa miliardy złotych ma kosztować Obwodnica Metropolitalna, łącząca dzisiejszą obwodnicę południową Gdańska z gminami Kolbudy, Żukowo i Chwaszczyno. Ma - bo w tej sprawie ciągle trwa impas decyzyjny, spowodowany wydaną w tej sprawie decyzją środowiskową.

Cztery osoby prywatne oraz gmina Kolbudy decyzję pozwalającą na budowę drogi zaskarżyły do sądu argumentując, że jest ona niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprawą zajmowały się już Wojewódzki a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który uchylił decyzję sądu pierwszej instancji i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po raz drugi zajął się tematem, odroczył jednak wydanie orzeczenia.

Postanowienie, które wydane zostanie pod koniec lutego, nie będzie prawomocne. Jeśli zostanie ono zakwestionowane po raz drugi, ewentualna budowa trasy znowu się przesunie.