Potwierdziły się informacje o zgłoszeniu przez prezydenta Gdańska skargi na decyzję wojewody o zmianie nazw ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Na zwołanej konferencji prasowej Paweł Adamowicz nie przebierał w słowach. - "To jest hucpa! Ta ustawa gwałci konstytucyjną zasadę decentralizacji polskiego państwa." - mówił.

Choć od 29 grudnia decyzją wojewody siedem ulic zmieniło patronów, to próżno szukać nowych tablic z ich nazwiskami. Prezydent oświadczył, że dopóki skarga nie zostanie rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ulice nie zmienią swoich nazw.

Prezes Stowarzyszenia Godność, a zarazem mieszkaniec dawnej ul. Dąbrowszczaków Czesław Nowak zauważa, że większość mieszkańców po prostu nie wiem kim byli Dąbrowszczacy.

Skarga została przesłana do wojewody pomorskiego, który w ciągu 30 dni musi przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.