W Ratuszu Głównym Miasta Gdańska można oglądać prace malarskie znanych artystów. To wystawa niezwykła, bo po jej zakończeniu w marcu prace wystawione zostaną na licytację. Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży dzieł wspomogą Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Na wystawie „Bliźniemu swemu” zaprezentowanych zostanie 55 obrazów. Do Gdańska zawitają obrazy i fotografie między innymi takich artystów, jak: Zdzisława Beksińskiego, Stanisława Fijałkowskiego czy też Hanny Bakuły.

To przedsięwzięcie to nie tylko zgromadzenie środków finansowych, ale również promocja idei pomocy najbardziej potrzebującym. Podczas poprzedniej edycji udało się zebrać 750 tys. zł.

Wystawę można oglądać do 11 lutego w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska.