Kreatywna nauczycielka z talentem nie tylko pedagogicznym. Dzięki temu uczniowie gdyńskiego liceum ogólnokształcącego nr 17 biologii uczą się śpiewająco. Małgorzata Brodecka postanowiła połączyć nauczanie biologii z pasją do muzyki. Sama komponuje, pisze teksty, śpiewa i tworzy edukacyjne teledyski.

Najstarsza gdyńska szkoła, placówka z tradycją. Jednak, jak mówią nauczyciele, historia i tradycja nie stoją na przeszkodzie w innowacyjnym podejściu do nauczania. Testy rozwiązywane na smartphone'ach to jednak nie koniec. Uczy tu bowiem nauczycielka, która przyswajanie wiedzy swoim uczniom ułatwia dzięki muzyce. Licealiści z gdyńskiej "17-stki" o fotosyntezie, anatomii człowieka i genetyce dowiedzieć się mogą z nagranych przez nią piosenek.

Efekty nowoczesnego podejścia do nauczania pani Małgorzaty słychać i widać gołym okiem. A najważniejsze jest to, że uczniowie testy z biologii zdają... śpiewająco.