W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się konferencja muzealników pt. "Muzea Kaszubskie - nasze wspólne dziedzictwo kulturowe". Debatowano o sposobach rozpowszechniania kultury Kaszub ale też o nowych inwestycjach, które czekają muzea.

To ważny moment dla kultury kaszubsko-pomorskiej. Tutaj w sercu kaszub - Wejherowie spotkali się szefowie kaszubskich instytucji muzealnych i przedstawiciele samorządu, po to by dyskutować o kulturze Kaszub. Jednym z poruszanych tematów była współpracy między muzeami a społecznością lokalną.

Łączenie tradycji z nowoczesnością to cecha muzeów kaszubskich. Budowa książnicy prof. Gerarda Labudy - pierwszego honorowego obywatela powiatu wejherowskiego, to jeden z najnowszych pomysłów.

Muzea mogą liczyć na wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki programowi rządowemu "Niepodległa", który powstał z okazji obchodów setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Polaków.