W sali BHP w Gdańsku podpisano list intencyjny pomiędzy Telewizją Polską, Stowarzyszeniem Godność i Solidarnością dotyczący projektów historycznych. Zakłada on współpracę w zakresie realizowania filmów dokumentalnych opowiadających historię Solidarności.

Porozumienie zostało podpisane w formie listu intencyjnego. Jego sygnatariuszami są: Telewizja Polska, Solidarność oraz Stowarzyszenie Godność. Porozumienie zakłada wspólną organizację konferencji historycznej w Paryżu, która odbędzie się w październiku. Jej tematem jest historia Solidarności. Współpraca przewiduje też inne projekty historyczne, w tym filmy dokumentalne, a także archiwizację materiałów gromadzonych przez Stowarzyszenie Godność od czasów stanu wojennego aż do dzisiaj. Kryją one wiele historii anonimowych bohaterów. Celem porozumienia jest nowe spojrzenie na historię Solidarności i opowiedzenie jej tak, by było zrozumiałe dla młodego pokolenia. W ramach porozumienia już rozpoczęły się prace nad filmem dokumentalnym poświęconym Bohaterom Solidarności. W jego realizację zostanie zaangażowany gdański oddział Telewizji Polskiej.