Profesor Leszek Kułakowski znany na całym świecie jazzman świętuje właśnie czterdziestolecie pracy artystycznej. Podczas niezwykłego koncertu zorganizowanego z tej okazji w Słupsku wystąpiło ponad 120 artystów.

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień. Mówią zgodnie wszyscy przyjaciele Leszka Kułakowskiego, którzy świętowali z nim wspólnie czterdziestolecie pracy artystycznej jazzmana. Sam jubilat zapewnia, że mimo kilkudziesięciu lat pracy wciąż jest pełen twórczej energii. Z okazji jubileuszu artyści współpracujący w przeszłości z Leszkiem Kułakowskim zorganizowali niezwykły koncert. Mimo świętowania czterdziestolecia pracy artystycznej jazzmana, wśród współpracujących z nim artystów nie zabrakło nawet śpiewaków operowych. Przyjaciele artysty, którzy pojawili się na widowni zgodni są, że Leszek Kułakowski to jeden z najwybitniejszych w historii Słupska artystów. Mimo kilkumiesięcznych przygotowań do jubileuszu jazzman nawet nie chwile nie przerwał pracy nad nowa płytą, która powinna się ukazać jeszcze w tym roku.