Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał wybitny jezuita Józef Wilczyński. Wieloletni katecheta Szkoły Muzycznej w Gdańsku, założyciel legendarnego zespołu Stella Maris. Odznaczenie wręczono przy okazji 85 urodzin duchownego w kościele świętego Andrzeja Boboli a uroczystość uświetniła msza święta i koncert orkiestry, której dyrygentem jest sam jubilat.

Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią pracę pedagogiczną i muzyczną, za to, że wciąż jest... Ojciec Józef Wilczyński z okazji swoich 85 urodzin otrzymał medal senatu Rzeczypospolitej Polski. Historia ojca Wilczyńskiego jest wyjątkowa. Urodził się w 1932 roku Poznaniu. W czasach komunistycznego zniewolenia, jako ksiądz narażony był ze strony władz na utrudnienia w prowadzeniu swojej działalności. Mimo to, nie poddał się i wytrwale wykonywał swoją pracę duszpasterza. W szkołach muzycznych uczył dzieci i młodzież religii, wykorzystując ich talenty w 1969 roku założył legendarny Gdański zespół Stella Maris. Mimo swojego wieku wciąż aktywny i pełen pasji. Skąd jezuita czerpie siłę? Przez lata ojciec Wilczyński uświadamia młodym, czym jest patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Wraz z zespołem przygotowują powstańcze i harcerskie pieśni dając tym samym świadectwo swojej polskości. Przez członków zespołu nazywany ojcem nie tylko ze względu na kapłaństwo. Pełen skład Gdańskiego Zespołu Stella Maris liczy ponad 300 osób. Koncertują w kraju, ale i na całym świecie. Oklaskiwano ich we Włoszech, Grecji, Stanach Zjednoczonych a nawet Australii. W Watykanie spotkali się na prywatnej audiencji z samym papieżem Świętym Janem Pawłem II.