O Świętach w hospicjum dziecięcym i domach dziecka.