Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważnia zgodę miejskiego konserwatora na przebudowę kanału Raduni w Forum Gdańsk. Generalna Konserwator Zabytków i jednocześnie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdziła, że decyzje zezwalające na zabudowę kanału zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego formę ochrony zabytków.

Chodzi o dwa pozwolenia wydane przez miejskiego konserwatora zabytków: z października 2016 roku i lutego 2018 roku. Według wiceminister kultury i generalnego konserwatora zabytków - profesor Magdaleny Gawin magistrackie pozwolenia zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Dlatego stwierdza ich nieważność. Jednak już w styczniu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków alarmował, że pozwolenie konserwatorskie na prace na Kanale Raduni wygasło, a prace prowadzone są bezprawnie. Przykrycie betonową płytą Kanału Raduni od początku wywoływało dyskusje. Kanał przebiega przez środek centrum handlowego. Inwestor uzasadniał, że dzięki przebudowie woda z kanału zostanie oczyszczona, a klientom galerii nie będą dokuczać przykre zapachy. Właściciel go zabetonował tłumacząc, że buduje „koryto edukacyjne”. Sprawą zainteresowało się stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej liczy, że Kanał Raduni wróci do stanu pierwotnego. O dalsze losy Forum Gdańsk i Kanału Raduni chcieliśmy zapytać Inwestora Forum Gdańsk jednak odmówił ten wypowiedzi. Mówi, że analizuje dokumenty i wkrótce odniesie się do sprawy.