10 i 11 listopada odbędzie się dwudniowe referendum konstytucyjne - zapowiedział w piątek prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Znajdzie się tam 10 pytań - m.in. dotyczących polskiej kultury i tradycji, czy nadrzędności polskiej konstytucji wobec praw np. Unii Europejskiej, a także tego czy rodzina powinna być szczególnie chroniona.

Będzie referendum w sprawie ewentualnych zmian w konstytucji. Swoją decyzję w tej sprawie ogłosił na konferencji prasowej prezydent RP Andrzej Duda. Cieszą się z niej członkowie NSZZ Solidarność.

Dwudniowe referendum konsultacyjne odbędzie się 10 i 11 listopada. Pojawi się w nim 10 pytań.

Pytania dotyczyć mają ewentualnych zmian w systemie politycznym kraju - czyli np. przejścia na system prezydencki, czy wyboru posłów na Sejm. Pytania będą nawiązywać również do polskiej kultury i tradycji.

Pojawią się również pytania dotyczące nadrzędności konstytucji RP nad aktami prawnymi UE czy NATO. Prezydent chce, by ewentualna nowa konstytucja chroniła polskich rolników i polską żywność. Ochronie konstytucyjnej miałaby podlegać rodzina, a szczególna opieka medyczna miałaby obejmować m.in. kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne czy starsze. Jedno pytanie dotyczyć będzie zagwarantowania ochrony pracy czy prawa do emerytury - dla kobiet gdy ukończą 60-ty rok życia, dla mężczyzn - gdy skończą 65 lat. To punkt, na którym szczególnie zależało związkowcom z Solidarności. Ostatnie pytanie brzmieć będzie: czy jest pan/pani za uregulowaniem podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

Projekt postanowienia zarządzenia referendum trafił do Senatu. Prezydent Andrzej Duda oczekuje teraz jego zatwierdzenia przez Senat RP.