Zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się składowaniem i nielegalnym eksportem leków, które w Polsce należą do deficytowych i są niezbędne do ratowania życia. Przestępcy działali na terenie Trójmiasta i Torunia.

W ramach akcji zabezpieczono leki przeciwzakrzepowe, onkologiczne, insulinę oraz leki objęte zakazem wywozu z Polski - przechowywane w nieodpowiednich warunkach, w ilości której wartość wstępnie oszacowano na niemal 10 milionów złotych.

Działająca na terenie Trójmiasta i Torunia grupa przestępcza zajmowała się procederem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, posługując się między innymi fałszywymi receptami. Polega on na skupowaniu leków, także refundowanych, po niższych cenach z polskich aptek i sprzedaży ich za granicą.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przestępcy w celu ukrycia faktycznie dokonywanych transakcji lekami mogli prowadzić nierzetelną księgowość. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zablokował środki finansowe na wszystkich ustalonych kontach bankowych powiązanych z przestępczym procederem, objętym postępowaniem.