Muzeum Narodowe w Gdańsku odzyskało obraz „Zesłanie Ducha Świętego” Izaaka van den Blocke. Uroczyste przekazanie dzieła z początku XVII wieku odbyło się w obecności wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Ma liczne uszkodzenia, ubytki, zabrudzenia, nosi nawet ślady pożaru, ale jego wartość jest bezcenna. Obraz „Zesłanie Ducha Świętego” wybitnego gdańskiego malarza Izaaka van den Blocke datowany jest na około 1610 rok. Dzieło pierwotnie znajdowało się w drugiej kondygnacji niezachowanego, późnobarokowego ołtarza głównego z kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Dzieło van den Blocke przez wiele było uznawane za utracone dobro kultury. Obraz zaginął po drugiej wojnie światowej, a odnalazł się dopiero w 2007 roku.

W rejestrze dzieł utraconych jest około 63 tysięcy rekordów, czyli zidentyfikowanych, opisanych i udokumentowanych dzieł, które ministerstwo stara się odnaleźć. Dzieło van den Blocke po konserwacji będzie umieszczone w stałej Galerii Nowożytnego Malarstwa Gdańskiego.