Prace ekipy budowlanej przygotowującej teren pod inwestycję na jednym ze skwerów w centrum Gdyni zostały zatrzymane przez mieszkańców okolicznych kamienic. Swój sprzeciw przeciwko prowadzonej wycince drzew wyraziła jedna z gdynianek, która przywiązała się do drzewa. Niezbędna była interwencja policji.

Prywatny właściciel, do którego należy część skweru na przeciwko Urzędu Miasta w Gdyni, rozpoczął prace przygotowujące teren pod budowę obiektu biurowo-usługowego. Założenia tej inwestycji i związana z nią wycinka kilkusetletnich drzew, budzi sprzeciw mieszkańców okolicznych kamienic. Jedna z mieszkanek swój sprzeciw wyraziła poprzez przywiązanie się do drzewa. Miasto zapewnia, że inwestor uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia. Protestujący przeciwko wycince mieszkańcy zwracają również uwagę na nieodpowiedni czas wybrany do tego typu prac, co ich zdaniem jest niezgodne z prawem. Zarzut ten odpiera przedstawiciel inwestora. Działania mieszkańców wstrzymały prace prowadzone na terenie inwestycji, co zakończyło się interwencją policji. Mieszkańcy zapowiadają, że na tym nie poprzestaną i w dalszym ciągu będą działania inwestora kontrolować.