Emerytura zawsze będzie, wyższa niższa w zależności od wysokości składek i demografii, ale będzie - zapewniał w Gdańsku główny ekonomista ZUS- Paweł Wojciechowski. Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja dotycząca kierunku zmian polskiej polityki społecznej, jej początków i rozwoju. Pretekstem do dyskusji jest stulecie polskiej polityki społecznej.

Pani Anna Nitecka pracuje, jest na etacie. Do emerytury ma jeszcze trochę czasu. Ale przyszła na spotkanie, bo ma wątpliwości, jak chyba większość z nas. Wysokość emerytury zależna jest od wysokości naszych składek i demografii. A w Polsce od kilku lat społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób pobiera świadczenia a nie ma, kto ich wypracować. Coraz więcej jest projektów z myślą o osobach starszych. Istotną rolę w polityce społecznej pełni też trzeci sektor. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi od 2016 roku wojewoda pomorski przeznacza trzy miliony dwieście tysięcy na projekty dotyczące bezpieczeństwa np drogi dziecka do szkoły. To teraźniejszość, która często odwołuje się do najlepszych tradycji polskiej polityki społecznej z okresu Solidarności czy wcześniej z dwudziestolecia międzywojennego. Od 1918 roku tworzone było polskie prawodawstwo ubezpieczeniowe gwarantujące obywatelom zabezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Wówczas uznawane było za jedno z najnowocześniejszych w Europie.