"Wolność - Suwerenność - Praworządność" - to temat debaty, zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina. To czwarte spotkanie z cyklu "Polonia Restituta", odbywającego się w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

To właśnie na Gdańskiej ziemi dokonano aktu zaślubin Polski z morzem, to także tu miała miejsce bohaterska obrona Westerplatte, Oksywia i Poczty Polskiej - mówił wicepremier Jarosław Gowin, otwierając konferencję. W swoim przemówieniu zwrócił jednak także uwagę, że wolność to nie tylko czyn zbrojny, ale także kultura. Odniósł się tu do słów papieża Jana Pawła II poświęconych walce o wolność polskiego narodu.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski, porównał etosy i kształty polskiej wolności i suwerenności w dwudziestoleciu międzywojennym i w III Rzeczypospolitej. Oba uzależnione były od światowych trendów ideowych, ale - jak zauważył przywołując słowa Józefa Becka - zarówno teraz, jak i wtedy polscy przedstawiciele w organizacjach międzynarodowych musieli mierzyć się z podobnymi problemami na arenie międzynarodowej.

Temat różnic i podobieństw między rokiem 1918 a 1989 poruszono także w trakcie późniejszej debaty. Tu publicysta Piotr Semka zauważył, że burzliwe przemiany I wojny światowej sprzyjały wykształceniu się skonsolidowanych i gotowych do działania elit. Zarówno Piłsudski jak i Dmowski mogli wysyłać swoich ludzi do najtrudniejszych zadań. Tymczasem po ewolucyjnych przemianach sprzed trzech dekad - każdy miał swoją wizję dalszego działania.

To już czwarta konferencja z organizowanego w całej Polsce cyklu "Polonia Restituta".