Obrady Rady Miasta Sopotu okazały się bardziej burzliwe niż przypuszczano. Radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta Sopotu, decydowali także o przyszłości zespołu szkół handlowych w Sopocie.

Radni opozycji zarzucali prezydentowi, że źle zarządza miastem, czego dowodem jest drastycznie spadająca liczba mieszkańców. Absolutorium dla prezydenta Karnowskiego zostało przegłosowane dzięki poparciu radnych Platformy Sopocian Jacka Karnowskiego. Dyskusję wzbudziła sprawa przeniesienia siedziby zespołu szkół handlowych w Sopocie.