Prawie 30 milionów złotych może trafić do pomorskich gmin. Cel - budowa, remont lub modernizacja lokalnych dróg. To część rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów, na który w przyszłym roku zostanie wydanych pół miliarda złotych. O pieniądze na poprawę infrastruktury mogą starać się wszystkie gminy, które mają przygotowaną dokumentację lub już prowadzą inwestycje.

Na pomorze trafi niemal 30 mionów złotych z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów. To nowa forma wsparcia samorządów w poprawie codziennego życia mieszkańców. Pieniądze przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na drogi i ich budowę lub remonty, a atrakcyjne są szczególnie dla mniej zamożnych gmin. Ogłoszony program pozwala na sfinansowanie nawet 80% kosztów inwestycji z pieniędzy zewnętrznych.

Pieniądze muszą zostać wydane w 2018 roku. Z tym nie powinno być problemu, bo o remonty lub chociaż utwardzenie dróg gminnych proszą mieszkańcy wielu miejscowości. Np. Banina, w którym rocznie buduje się kilkaset nowych mieszkań. Ich mieszkańcom z pomocą mogą przyjść właśnie pieniądze z rządowego programu rozwoju, który - w porównaniu do tzw. Schetynówek - jest dla gmin znacznie łatwiejszy w realizacji.

Na koniec przyszłego roku podsumowane zostaną efekty programu. Jeśli okaże się on sukcesem może być kontynuowany w kolejnych latach.