Sejmik województwa pomorskiego stanowczo apeluje o wstrzymanie wszelkich działań zmierzających do przejęcia Grupy Kapitałowej Lotos przez Grupę Kapitałową Orlen - napisali w specjalnej uchwale pomorscy radni. To obrona przed działaniem na szkodę naszego regionu - argumentowali radni PO. Ta uchwała to polityczna hucpa – odpowiadali radni PiS.

Za tak sformowanym apelem opowiedziało się 21 radnych przeciwko było 9-ciu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata w spawie listu intencyjnego dotyczącego Konsolidacji Spółek Lotos i Orlen. Zdaniem radnych PO to działanie na szkodę naszego regionu. Szkodę, która za zeszły rok sumuje się do 15 mln złotych, które Lotos przekazał w podatkach na rzecz naszego województwa.

To polityczna hucpa. Swoją uchwałą sejmik krytykuje projekt, o którym nic jeszcze nie wie. Nie ma pewność ani co do sposobu konsolidacji obu spółek, ani jej znaczenia dla Pomorza - argumentowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy w październiku zeszłego roku sejm specjalną uchwałą wezwał rząd do "jednoznacznego określenia zamierzeń w sprawie planowanego połączenia spółek paliwowych. Apel poparli wówczas wszyscy radni.

Na początku marca swój sprzeciw wobec planów konsolidacji Lotosu i Orlenu wyrazili radni Miasta Gdańska.