13 podstref, 564 hektary i 54 inwestorów w województwie pomorskim. Tak dotychczas funkcjonowała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teraz podatkowe zachęty inwestycyjne rozszerzone zostaną na obszar całego kraju. Skorzystają z tego głównie mniejsze gminy, m.in. Pelplin, w którym rozpoczęto serię spotkań z samorządami i inwestorami.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest wyodrębnionym administracyjnie obszarem, w którym działalność gospodarcza jest prowadzona na preferencyjnych warunkach. W województwie pomorskim strefa funkcjonuje od 20 lat. Dzięki programowi "Strefa w każdej gminie" Specjalne Strefy Ekonomiczne przestaną funkcjonować na wyznaczonych obszarach inwestycyjnych, lecz obejmą cały kraj. Przedsiębiorcy na terenie całej Polski będą mogli skorzystać m.in. z ulg i zwolnień podatkowych. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech czynników: lokalizacji inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Dzięki nowej regulacji, szansę na skorzystanie z warunków specjalnej strefy ekonomicznej będą miały gminy, na terenie, których strefy lub podstrefy się nie znajdowały. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.