15 tys. spraw, w tym 10 tys. w ogóle nierozpatrzonych przejął Urząd Wojewódzki od Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczą obsługi wniosków o świadczenia rodzinne oraz 500+. Urzędnicy wojewody tłumaczą, że zaległości są ogromne, a ich nadrobienie zajmie nawet kilka miesięcy. Urząd Marszałkowski odpowiada, że o możliwych problemach z wypłacaniem świadczeń wielokrotnie informował Ministerstwo.

Od stycznia już nie urzędy marszałkowskie, a urzędy wojewódzkie zajmują się obsługą wniosków o świadczenia rodzinne oraz 500+ w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli dla tych rodzin, w których co najmniej jeden z rodziców pracuje za granicą. Pomorski Urząd Wojewódzki przejął od marszałka ponad 10 tys. nierozpatrzonych spraw.

7,5 tys. tych spraw dotyczy świadczeń w ramach programu 500+. Urząd Wojewódzki mówi o zaległościach, Urząd Marszałkowski odpowiada - od wejścia programu w życie brakowało środków i ludzi do pracy.

Urząd Wojewódzki systematycznie rozpatruje kolejne ze spraw, od styczna wydano 520 decyzji. Docelowo przy obsłudze świadczeń mają pracować 33 osoby. Trwa nabór nowych pracowników. Tylko w Gdańsku ze świadczeń 500+ korzysta 33 tys. dzieci, miesięcznie wypłacanych jest 17mln zł.