W kwaterze AK na cmentarzu Łostowickim upamiętniono 76. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W uroczystości wzięli udział między innymi kombatanci, ich rodziny oraz harcerze.

Uroczystość odbyła się z niewielkim poślizgiem, bowiem rocznica utworzenia Armii Krajowej minęła 14 lutego. Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na AK miało nie tylko wymiar symboliczny. Była to też jasna deklaracja, że Polska istnieje i wciąż ma prawdziwe, choć podziemne wojsko. W okresie maksymalnej zdolności bojowej w jego szeregach działało 390 tysięcy żołnierzy.

Czas przerzedził szeregi AK-owców. Tylko nieliczni mogli uczestniczyć w sobotniej uroczystości. Oprócz kombatantów przybyły jednak także rodziny partyzantów pochowanych na rozmaitych cmentarzach, a uczczonych symbolicznymi tablicami w kwaterze Armii Krajowej na łostowickiej nekropolii. Nie zabrakło także młodzieży - w organizacji wydarzenia miastu pomogły harcerki z Pruszcza.

Kwatera Armii Krajowej utworzona została niemal ćwierć wieku temu. Obecnie Fundacja Gdańska stara się zinwentaryzować wszystkie partyzanckie groby z wcześniejszego okresu.