To był historyczny wieczór i przełomowy moment dla społeczności Akademii Morskiej w Gdyni. Oficjalnie podpisany został list intencyjny dotyczący przemianowania uczelni na Uniwersytet. W uroczystościach wzięła udział wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Formalnie zmiana statusu uczelni ma nastąpić na początku nowego roku akademickiego.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny etap formalnych procedur związanych z zmianą statutu i jednocześnie nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski. Decyzję tę podjął minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. To także dowód na to, jak ważne są zasoby ludzkie w tym dobrze rozwijającym się sektorze gospodarki w Polsce - tak decyzję tę tłumaczyła sekretarz stanu w ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Anna Moskawa. Akademia Morska w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania tytułów doktorskich w sześciu dyscyplinach naukowych, co oznacza, że spełnia formalne warunki do tego by stać się uniwersytetem. Ta zmiana to dla uczelni ogromny prestiż i szansa na dalszy rozwój - podkreśla rektor akademii prof. Janusz Zarębski. Uczelnie tworzą cztery wydziały: Nawigacyjny, Elektryczny, Mechaniczny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Studiować można na ośmiu kierunkach i ponad trzydziestu specjalnościach. Kształci się tu około pięciu tysięcy studentów. Gdyńska Akademia Morska to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie. Będzie też pierwszym Uniwersytetem Morskim w kraju. Oficjalne przemianowanie ma nastąpić z początkiem nowego roku akademickiego.