Kociewiacy mogą powiedzieć - nareszcie! W Pelplinie powstanie Kociewskie Centrum Kultury. Z udziałem wiceministra kultury, Jarosława Sellina podpisana została umowa na dofinansowanie projektu ze środków europejskich kwotą dwunastu i pół miliona złotych. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku.

Kociewie to drugi, co do wielkości, po Kaszubach, zwarty etnicznie i kulturowo region Pomorza. Ma własny hymn, specyfikę gwarową i etnograficzną, a także mieszkańców o silnej tożsamości regionalnej, a nie ma centrum kultury. To w ciągu najbliższych czterech lat ulegnie zmianie. Instytucja powstanie dzięki adaptacji i modernizacji zabytkowych budynków opactwa pocysterskiego. Pelplin z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie na aż trzy projekty. Dla porównania: prawie sześćdziesięciokrotnie większy Gdańsk zrealizuje tylko trzy. Kociewskie Centrum Kultury prowadziło będzie działalność edukacyjną, badawczą, a także społeczno-kulturalną. W ofercie instytucji znajdą się także liczne warsztaty. Na ten cel Diecezja Pelplińska otrzymała prawie dwanaście i pół miliona złotych. Ponad dwa miliony złotych to wkład własny diecezji. Kociewskie Centrum Kultury ma powstać do roku 2022.