W programie o realizacji projektu NetBaltic, którego celem jest utworzenie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na Bałtyku dla poprawienia bezpieczeństwa żeglugi a także historia i współczesność Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.