Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował listę wniosków, które uzyskały dofinansowanie na modernizację dróg gminnych i powiatowych w 2018 roku. Oznacza to budowę nowych i remont istniejących już dróg, budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji i ścieżek rowerowych. Kwota przeznaczona na ten cel z budżetu województwa to prawie 44 mln zł.

22 mln zł dofinansowania na modernizację dróg gminnych i tyle samo na drogi powiatowe. Łączenie 74 km dróg lokalnych w województwie pomorskim zyska w tym roku nową nawierzchnię.

Dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 obejmuje 24 projekty. Wśród zakwalifikowanych wniosków dotyczących inwestycji na drogach powiatowych jest m.in. remont dróg w powiecie bytowskim na terenie gm. Kołczygłowy. Na ten cel przeznaczono ponad 4,5 mln zł. Jednak najwięcej wniosków dotyczyło przebudowy dróg gminnych.

Pełna lista planowanych drogowych inwestycji dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.