Reportaż o działaniach pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które ma za cel wprowadzenie całkowitemu zakazowy hodowli klatkowej zwierząt futerkowych.