150 lat temu urodził się marszałek Józef Piłsudski. Przyszedł na świat w Zułowie na Wileńszczyźnie w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Obchody rocznicowe odbywały się w Gdańsku-Strzyży pod pomnikiem marszałka oraz w parafii wojskowo-cywilnej p.w. Matki Odkupiciela we Wrzeszczu. Natomiast w Warszawie urodziny marszałka zainaugurowały obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 2017 rok został ustanowiony rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Był czwartym z dwanaściorga dzieci Józefa Wincentego Piłsudskiego i Marii z Bilewiczów. Miłość do ojczyzny wyniósł z domu, w którym do wychowania w duchu patriotyzmu przykładano bardzo dużą wagę. Będąc studentem prowadził działalność opozycyjną. Na własnej skórze odczuł szykany i zabory.

Teraz kult marszałka krzewią "Piłsudczycy". Współpracują ze szkołami, rozprowadzają materiały poświęcone współtwórcy niepodległej Polski. Wyróżniają ich szaro-niebieskie mundury, dokładnie takie, jakie nosił marszałek. Stowarzyszeni w Związku Piłsudczyków odwiedzają też miejsca, w których żył.

W Gdańsku z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka w Kościele Wojskowo-Cywilnym p.w. Matki Odkupiciela odprawiona została uroczysta msza święta. Natomiast w Warszawie prezydent Polski Andrzej Duda wygłosił w Sejmie orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym urodziny marszałka zainaugurowały także obchody 100-lecia Niepodległości.