Akademia Morska w Gdyni - wiodąca uczelnia morska z prawie stuletnią tradycją niebawem stanie się... Uniwersytetem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - to już w grudniu będzie się nazywała Uniwersytetem Morskim stając się zarazem pierwszym uniwersytetem w Gdyni. Dzięki zmianie statusu - uczelnia zyska większy prestiż na arenie międzynarodowej.

Akademia Morska w Gdyni - prestiżowa uczelnia morska zajmująca pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie wśród wszystkich uczelni morskich. Kształci 5300 studentów z Polski i z zagranicy na ośmiu kierunkach w 42 specjalnościach. By przyszli nawigatorzy, elektrycy, mechanicy mogli zyskać jak największe umiejętności - uczelnia zainwestowała ponad milion złotych w zakup jedenastu symulatorów - m.in. symulatora siłowni okrętowych. Szkolą się tu przyszli mechanicy. By jeszcze bardziej podnieść prestiż Uczelni w Polsce i na świecie - Akademia Morska w Gdyni przekształca się w... Uniwersytet Morski. W sprawie zmiany nazwy uczelnia ma pełne poparcie Miasta, które stanie się teraz miastem uniwersyteckim. W systemie nauczania nic się nie zmieni - wciąż kształceni tu będą inżynierowie, licencjaci, magistrzy i doktoranci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - już 8 grudnia - w dniu święta Uczelni - będzie ona nosiła nazwę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.