Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji - pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowa w Gdańsku. Szukanie wspólnych sposobów narracji historycznej, ale też omówienie planów i wyzwań Muzeum II Wojny Światowej to najważniejsze cele tego spotkania.

Jedna historia, ale zapamiętana na trzy różne sposoby. Polsko - rosyjsko - niemieckie rozmowy o II wojnie światowej to wyzwanie duże, ale warte podjęcia. Cel to wymiana opinii, informacji o aktualnych badaniach. Z tego miejsca można było się przenieść do muzeów z innych miast. Wszystko po to, by poznać różne rozwiązania i połączenia pamięci z architekturą. Pierwszą warstwą jest wydarzenie historyczne, drugą świadectwa. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku planuje uzupełnienie ekspozycji stałej i wykorzystanie niezagospodarowanych dotąd przestrzeni. Nowe pomysły obejmują także przestrzeń Westerplatte, ale w tym wypadku władze Muzeum mówią raczej o marzeniach niż o planach. Ich szczegóły zostaną przedstawione na osobnej konferencji w najbliższym czasie.