Pięćdziesięciu siedmiu alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego rozpoczęło rok akademicki. Nie była to jednak zwykła inauguracja, bo połączona z jubileuszem z okazji 60-lecia Seminarium.

Zrezygnowali z typowego życia studenckiego wybierając drogę duchową. Przed nimi poważne zadanie - głoszenie słowa Bożego. Alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja przypadła w 60-rocznicę powstania Gdańskiego Seminarium Duchownego. Przez najbliższych sześć lat Seminarium Duchowne będzie dla nich domem. Tu będą się kształcili i przygotowywali do służby Bogu. Część z nich o swoim powołaniu wiedziała od zawsze, inni poczuli je całkiem niedawno. Łączy ich jedno - radość z tego, że powołanie odkryli. Jednym z najważniejszych celów formacji seminaryjnej są święcenia. Alumni otrzymują je na piątym roku. Od tej pory stają się duchownymi Kościoła - diakonami.