Żuławy Wiślane w najbliższych latach czeka wiele zmian. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko powodziowe na tym najniżej położonym obszarze Polski. Podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji na kwotę stu milionów złotych.

Budowa zapory przeciwsztormowej na rzece Tudze, rozbudowa systemu monitorowania ryzyka powodziowego, to tylko część inwestycji mającej poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław. Umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu podpisano w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prace mają rozpocząć się w przyszłym roku, a ich zakończenie zaplanowane jest na 2022 rok. Największe zmiany czekają śluzę w Przegalinie to tu mieścić będzie się baza dla lodołamaczy, przebudowane zostanie też ujście Wisły. Po to by mieszkańcom nie zagrażała już cofka, na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim wybudowana zostanie specjalna zapora. Program ochrony przeciwpowodziowej żuław zakłada trzy etapy prac. Pierwszy kosztował pięćset milionów złotych, drugi opiewa na kwotę stu milionów złotych. Jej głównymi założeniami jest rozbudowa żeglugi śródlądowej, rozwój gospodarczy i ochrona przyrody na Wiśle. Na razie prace są na etapie projektowym.