Pomoc psychologiczna, medyczna, socjalna i prawna pod jednym dachem. Tak będzie funkcjonowało otwarte w Starogardzie Gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom. To pierwsza tego typu instytucja w całej Polsce.

Badania w zakresie przemocy wobec dzieci są zatrważające. Wykazują, że 59% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy rówieśniczej, 33% przemocy ze strony dorosłych. I aż 12% dzieci wykorzystywania seksualnego. Dlatego w całej Polsce mają powstawać ośrodki, takie jak w Starogardzie Gdańskim.

Pierwsze Centrum Pomocy Dzieciom dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę otwarte zostało w Starogardzie Gdańskim. W Centrum Pomocy Dzieciom zarówno najmłodsi, jak i ich opiekunowie będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną, medyczną, socjalną i prawną w jednym miejscu. Tutaj również odbywać się będą między innymi przesłuchania. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jeszcze w tym roku planuje otwarcie kolejnego ośrodka, w Warszawie.