Ministerstwo Kultury rozpoczęło ogólnopolską dyskusję na temat najważniejszych potrzeb i problemów środowisk artystycznych. We wrześniu w kilku miastach Polski odbywają się sympozja poświęcone różnym dziedzinom sztuki. W Teatrze Wybrzeże rozmawiano o funkcjonowaniu teatrów i statusie aktora.

Z jednej strony światła reflektorów uznanie widzów, a z drugiej niskie nieregularne dochody i brak zabezpieczenia emerytalno-zdrowotnego – tak wygląda sytuacja większości aktorów niezwiązanych etatowo z żadnym teatrem. W polskim systemie prawnym brakuje formalnych regulacji dotyczących specyfiki rynku pracy aktora, jego zawodu i statusu. W wymiarze instytucjonalnym przedmiotem debaty były zagadnienia dotyczące m.in. finansowania teatrów i relacji pomiędzy organizatorami a teatrami. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedział nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Różne grupy społeczne i zawodowe proponują własne rozwiązania i postulaty. Ogólnopolska Konferencja Kultury to w sumie 11 sympozjów odbywających się w różnych miastach Polski i poświęconych różnym dziedzinom sztuki - poza teatrem muzyce, tańcu, sztukom plastycznym i sztuce tradycyjnej.