Ormianie obchodzą 650-lecie swojej obecności w Polsce. Pierwsza wzmianka o ich pobycie na Pomorzu jest nieco młodsza i pochodzi z 1427 roku. Uroczyste obchody rocznicy rozpoczęła msza święta w liturgii ormiańskokatolickiej w kościele św. Piotra i Pawła. Również z tej okazji została otwarta nowa siedziba Związku Ormiańskiego w Gdańsku. Obecnie w okolicach Trójmiasta mniejszość ormiańska liczy około sześćdziesięciu rodzin.

Dzień Ormiański rozpoczął się od uroczystej mszy w kościele Piotra i Pawła. Po liturgii wierni zgromadzili się przed chaczkarem, czyli tradycyjną kamienną płytą ozdobioną krzyżem i ornamentami. Stąd właśnie wyruszył pochód do nowej siedziby związku ormiańskiego. Było przecinanie wstęgi, występy artystyczne, a także tradycyjne ormiańskie święcenie winogron. Nowi gospodarze kamienicy przy ulicy Mariackiej 34/36 już teraz zapowiadają, że atrakcji będzie mnóstwo.

W okolicach Gdańska większość Ormian to potomkowie dawnych imigrantów, którzy zdecydowali się zostać w naszym kraju. To jedna z najstarszych mniejszości, które wybrały Polskę jako swoją nową ojczyznę. Podobieństwa kulturowe sprawiły, że w większości bardzo dobrze zintegrowali się z Polakami.

To pierwszy tak hucznie obchodzony Dzień Ormiański w Gdańsku. Jak mówią sami organizatorzy - istnieje duża szansa, że w przyszłości wydarzenie to będzie miało charakter cykliczny.