Pomnik Ofiar II Wojny Światowej odsłonięto w Smętowie Granicznym. Uroczystości odbyły się w honorowej asyście Wojska Polskiego, a wśród uczestników byli kombatanci i rodziny poległych za wolność Polski. Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza święta z okazji 80. rocznicy powstania parafii Ciała i Krwi, którą odprawił biskup Ryszard Kasyna.

Parafia Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym ma niezwykłą historię. Powstała już w 1937 roku. Pierwszym Proboszczem był ksiądz Paweł Szynwelski, chciał zorganizować życie parafialne, wybudować kościół i plebanie. Niestety II Wojna Światowa zniweczyła mu plany.

Obecnie parafia obchodzi swoje 80-lecie powstania. Z tej okazji ks. Biskup Ryszard Kasyna odprawił Mszę Świętą, a zgromadzeni wierni w asyście służby mundurowej przeszli w uroczystej procesji.

Z inicjatywy obecnego proboszcza księdza Leszka Kozłowskiego powstał Pomnik 102 Ofiar II Wojny Światowej ziemi smętowskiej. W niedzielę odbyło się jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie. Pomnik ma być formą hołdu złożonego ludziom, którzy oddali życie w obronie takich wartości jak wiara, wolność i niepodległość. Nazwiska wszystkich ofiar ziemi smętowskiej spisał pierwszy proboszcz Parafii Ciała i Krwi Pańskiej - ksiądz Paweł Szynwelski.