Dbanie o ludzką godność, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, wspieranie rodzin - to misja wielu organizacji pozarządowych działających w Polsce na rzecz osób niepełnosprawnych. Problemem jest ich finansowanie. Wsparcie PEFRON - u, system finansowania organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, a także mieszkalnictwo wspomagane to główne tematy programu.