Ponad trzysta studentek położnictwa w trzynastu polskich uczelniach przystąpiło do konkursu "Położna przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy". Celem konkursu jest promocja zawodu oraz wyłonienie najlepszej studentki w kraju. W poniedziałek odbył się pierwszy etap konkursu - test. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym do konkursu przystąpiło do niego 24 studentek i jeden student.

Co roku na kierunek położnictwo w Gdańsku zgłasza się dużo powyżej stu chętnych, nawet 170 osób. Miejsc jest 40, a dyplom odbiera około 30 nowych wykwalifikowanych położnych. Zapotrzebowanie jest dużo, dużo większych.

Aby zainteresować i promować położnej w tym roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy". Konkurs skierowany jest do słuchaczy trzeciego roku studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwa.

W pierwszym etapie w ciągu 90 minut trzeba było odpowiedzieć na 90 pytań. Wyniki znane będą siódmego kwietnia a drugi etap konkursu odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia.