"Gdańsk - Moje Miasto" i "Miłość - jak ją widzę, jak ją czuję" - to główne tematy prac malarskich uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. W Domu Sztuki na gdańskich Stogach odbył się wernisaż. Malarstwo, taniec i śpiew to dla osób niepełnosprawnych intelektualnie nie tylko sztuka, to także terapia.

Przez twórczość mogą wyrazić siebie, przekazać uczucia i emocje, których nie potrafią zwerbalizować. Podnoszą własną samoocenę i otwierają się na otaczający świat. Dlatego sztuka jest tak ważna w terapii. W Domu Sztuki na gdańskich Stogach można oglądać prace dotyczące miasta i subiektywnego doświadczenia miłości. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych inspiracje czerpią od największych malarzy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie nie zawsze mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, dlatego wydarzenia takie jak wernisaż to dla nich duże przeżycie. Ilość prac przerosła kuratorów wystawy. Wystawę prac można oglądać w Domu Sztuki przy ul. Stryjewskiego do 9 kwietnia.