Reportaż dotyczy p. Andrzeja Peplińskiego skazanego za korupcję w gdańskim PORD-zie. Aferę korupcyjną wykrył Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Przesłanki wskazują, że Pan Pepliński został w całą sprawę wmieszany w związku z konfliktem z jednym z egzaminatorów, który posiada kontakty wśród prominentnych osób w Trójmieście. Działania urzędników w tej sprawie budzą daleko idące podejrzenia.