Organizatorem jest Kartuskie Hospicjum Domowe Caritas, celem jest pomoc Kartuskiemu Hospicjum Domowemu Caritas rozpowszechnienie idei pomocy hospicyjnej.