12 marca - 2 kwietnia

26-ta polska edycja konkursu Odyseja Umysłu w Trójmieście

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z Polski oraz całego świata. Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych (czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów). Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa to większa siła twórcza niż jednostka.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się na wszystkich szczeblach edukacji – od przedszkoli po uczelnie wyższe.