Program poświęcony gen. Hallerowi w setną rocznicę utworzenia we Francji Błękitnej Armii.