Nie milkną komentarze dotyczące reformy oświaty. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę proponowaną przez Ministerstwo Edukacji, ale z tą decyzją wciąż nie zgadza się część nauczycieli, rodziców i samorządów. Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi wprost - nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła! Innego zdania jest Solidarność. Jak wyglądają przygotowania do reformy na Pomorzu?

Na reformę proponowaną przez minister Annę Zalewską nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP jest w trakcie przygotowywania się do wejścia w spór zbiorowy. Związek zapowiedział także starania o ogólnopolskie referendum w sprawie zmiany ogłoszonej reformy.

Z kształtu reformy zadowolona jest oświatowa Solidarność.

Przygotowania do reformy i spotkania informacyjne na Pomorzu trwają już od września. Pracownicy Kuratorium oświaty w sprawie reformy rozmawiają z wójtami, starostami, burmistrzami i prezydentami miast. Bo to samorządowcy są odpowiedzialni za oświatę na danym terenie.

Całkowitemu przekształceniu ulegnie co trzecie gimnazjum na Pomorzu. Przekształcenie w szkolę wyższego szczebla jest łatwiejsze w realizacji - uczniowie mogą zostać i kontynuować naukę. Choć reforma często budzi niepokój.

Przygotowania do wprowadzenia reformy trwają. Na ostateczne decyzje dotyczące zmian samorządy mają czas do końca marca.