Tematem programu jest opieka nad chorym członkiem rodziny.