Program w swoim założeniu ma być polityczną dyskusją, w które przedstawiciele różnych partii odpowiadają na pytania związane z bieżącymi wydarzeniami: ogólnopolskimi, ale też zagadnieniami przenoszonymi na grunt regionalny oraz istotnymi zdarzeniami lokalnymi ważnymi dla miejscowej społeczności, z której wywodzą się zaproszeni do studia politycy.