KONTRPLAN - magazyn reporterów. Zawiera reportaże ukazujące ważne problemy mieszkańców Pomorza, ciekawe wydarzenia i zjawiska społeczne.