TVP 3 Gdańsk oferuje usługę przegrania materiałów archiwalnych będących własnością Oddziału.

Cennik:

1. Materiał filmowy o czasie trwania do 30 minut - 300 zł plus obowiązujący VAT (cena zawiera nośnik DVD)

2. Materiał filmowy o czasie trwania od 30 minut do 1 godz. - 460 zł plus obowiązujący VAT (cena zawiera nośnik DVD)

3. Materiał filmowy o czasie trwania powyżej 1 godziny - na podstawie indywidualnej kalkulacji

Wykupienie praw do materiałów tzw. licencja, z określeniem praw eksploatacji, na okres max. 3 lat - każdorazowo koszt określa Dyrektor Oddziału.

Wnioski o przegranie materiałów archiwalnych prosimy kierować pisemnie pod adresem:

TVP S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Czyżewskiego 42
80-336 Gdańsk Oliwa
mail: sekretariat.gda@tvp.pl

Cennik usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych w Warszawie TVP S.A. dostępny jest na stronie internetowej: www.tvp.pl/archiwa