Kierownictwo ośrodka TVP S.A. w Gdańsku

Joanna Strzemieczna-Rozen
Dyrektor TVP 3 Gdańsk
tel. +48 58 522 86 03
fax. +48 58 554 45 75
E-mail: sekretariat.gda@tvp.pl

Anna Huelle
kierownik Działu Produkcji Telewizyjnej
tel. +48 58 522 85 45
E-mail: anna.huelle@tvp.pl

Mirosław Samsonowski
kierownik Działu Techniki
tel. +48 58 522 84 22
E-mail: miroslaw.samsonowski@tvp.pl